• 0938 44 33 49

 • contact@globalmindcomm.vn

 • 9:00 - 19:00

 • Mon - Sat

Multimedia & Branding

GLOBAL MIND là nơi khởi đầu đáng tin cậy cho những doanh nghiệp cần định hướng và tư vấn thương hiệu, cung cấp các dịch vụ tư vấn truyền thông, quảng bá thương hiệu.

 • BRAND DEVELOPMENT (Phát triển thương hiệu)
 • BRAND STRATEGY (Chiến lược thương hiệu)
 • STRATEGIC PLANNING (Lập kế hoạch kinh doanh)
 • DIGITAL STRATEGY (Lập chiến thuật kĩ thuật số)
 • SOCIAL MARKETING (Marketing trên mạng xã hội)
 • DIGITAL CREATIVE (Lập kế hoạch kĩ thuật số)
 • DIGITAL PRODUCTION (Sản xuất ấn phẩm kĩ thuật số)
 • INFLUENCER MARKETING (Sử dụng người có ảnh hưởng trong Marketing)
 • PUBLIC RELATION (Truyền thông 360)